zondag 18 januari 2015

Projectplan Sirenenlaan | De Omsmeders


Projectplan Sirenenlaan

Het plan behelst de constructie van 15 objecten die samen een route vormen met gedichten.
De gedichten kunnen gelezen worden maar ook met behulp van een smartfoon beluisterd en bekeken worden. Dichters van de Dichtersgroep De Omsmeders zullen benaderd worden om één der elf Sirenen (zie hieronder) in een vierregelig gedicht te bedichten. Daarna zal een componist en vorngever gevraagd worden om er muziek en video bij te maken. De elf clips zullen via toegevoegde realiteit (augmented reality) gekoppeld worden aan de objecten. De beelden hebben een bankschroef als uitgangspunt. De gedichten zijn erin vastgeklemd, zoals in het mythologische verhaal de held zich heeft vastgebonden aan de mast van het schip. De objecten worden gemaakt door beeldend kunstenaar Jan Opdam. Voor realisering van de clips zal Firma Weijland en Consorten gevraagd worden. Met name Lucy Legeland, Dries Bijlsma voor de zang en productie muziek. Het ligt in de bedoeling dat de objecten in de zomer van 2015 en 2016 een tournee maken langs kleinschalige festivals in de Achterhoek. Het project wordt namens de Stichting Eeuwig Erbarmen gecoördineerd, geproduceerd door Hans Mellendijk.

.
Planning

Oktober - december  2014 -      Fondswerving aanvragen subsidies opstellen projectplan
November - december 2014-    Aanschrijven dichters en redactie gedichten
Januari -februari 2015-             Audio en beeldgedeelte, constructie objecten
Maart - April 2015-                    Proefopstelling en opening
April-September 2015-             Uitvoering
Oktober 2015-                             Evaluatie en afrekeningRecent uitgevoerde projecten     
John William Waterhouse | Ulysses and the Sirens | 1891

De Sirenen

De sirenen (Grieks: Σειρήν Seirēn) zijn halfgodinnen uit de Griekse mythologie, met het lichaam van een vogel en het hoofd van een vrouw. Sirenen verleidden hun toehoorders met gezang. Zij waren de dochters van de zeegod Phorcys of van de stroomgod Acheloüs en Sterope. Volgens Romeinse auteurs woonden zij op drie kleine rotseilandjes tussen Sorrento en Capri.

Ovidius beschreef ze als nimfen, speelgenootjes van Persephone, die getuige waren van haar ontvoering. Demeter, die hun verweet niets gedaan te hebben om haar te redden, veranderde ze in vogels met een vrouwenhoofd. Ze waren erg knap en zongen zulke mooie liederen, dat de reizigers die hun eiland passeerden de verlokking niet konden weerstaan. Vervolgens liep hun schip dan te pletter tegen de rotsen en werden zij gedood, doordat de sirenen alle levenskracht uit hun slachtoffers wegzogen.

In de oudste legenden waren er twee (onder anderen bij Homerus), recentere schrijvers telden er drie, en nog recentere schrijvers hebben meer toegevoegd. 

Aglaope (mooi gezicht), Aglaophonos (mooie stem), Leucosia (het witte zijn), Ligeia (schrille), Molpe (muziek), Parthenope (maagdengezicht), Peisinoë 
(verleidende gedachten), Raidne (verbetering), Teles (perfectie), Thelxepeia (zachte woorden), Thelxiope (verleidend gezicht) zijn hun namen.

De beroemdste drie waren Parthenope, Ligeia en Leucosia.
De Argonauten werden gered van de dodelijke verlokking door de zanger Orpheus, die het gevaar inzag en een lied speelde dat de stemmen van de sirenen overstemde.
Odysseus ontsnapte, volgens het verhaal van Homerus, aan hun gezang door de oren van zijn bemanning te vullen met was en zichzelf vast te laten binden aan de mast van het schip. Hij kon op deze wijze de liederen van de nimfen horen terwijl zijn bemanning door de was in hun oren zich niet liet verleiden te dicht in de buurt van de rotsen te varen. Odysseus' doortocht benam de sirenen hun magische krachten voorgoed en de vrouwen veranderden in rotsblokken. Alleen Parthenope stortte zich in zee en verdronk. Haar lichaam spoelde aan en werd begraven op de plaats waar later de stad Napels zou ontstaan.
Sirenen

Aglaope
mooi gezicht
Nico Arts

Aglaophonos
mooie stem
Anna Wiersma
Ria Moons
Leucosia
het witte
Hans Mellendijk
Wim van Til
Ligeia
schrille
Helma Sneloper

Molpe
muziek
Lidwiene Vermeij

Parthenope
maagdengezicht
Bert Scheuter
Dick Molenaar
Peisinoë
verleidende gedachten
Margót Veldhuizen

Raidne
verbetering
Henk Beunk

Teles
perfectie
Bert Bevers

Thelxepeia
zachte woorden
P.B. Kempe
Ankh Gussinklo
Thelxiope
verleidend gezicht
Louis Radstaak


            

zaterdag 17 januari 2015

SubsidiesDe aanvraag door de Stichting Eeuwig Erbarmen bij de IDeefabriek Achterhoek is geheel gehonoreerd. Een mooi begin. Dank U wel. Hetzelfde bijdrage toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.
De Stichting Eeuwig Erbarmen kreeg 12 januari van de gemeente Bronckhorst het bericht dat het cluster Zorgen en leren een aanvraag voor het Sirenenlaanproject ook heeft beloond met een incidentele subsidie. Hulde.


Sirenengang/sirenenzang | de voortgang

proef opstelling

19 december 2014 | Lees hier meer>


Lucy Legeland & Hans Mellendijk | verkenning landgoed Enghuizen

09 januari 2015       | Lees hier meer>Inkoop aluminiumschijven bij J. Kelders, Boxmeer

24 januari 2015       | Lees hier meer>

Logo-ontwerp © Louis Radstaak

Testgravure | HWB Lichtmetaal | Brummen  

03 februari 2015     | Lees hier meer>Kunstgemaal | Bronkhorst

05 februari 2015     | Lees hier meer voortschrijdend inzicht>


20 februari 2015     | Onder tussen in het Stedelijk Museum Zwolle>
24 februari 2015    | Proeven van de graveerinrichting gecorrigeerd>


02 maart |  Eerste letter gefreesde aluminiumschijf voor controle.


03 maart 2015 | Louis presenteert eerste opzet sirenengang, sirenenzang webstee.14 maart 2015        | Voortgang montage sirenenzangclips>


16 maart 2015        | Voortgang ontwerp webstee Sirenengang, sirenenzang

20 maart 2015        | Voortgang sirenenspiegels Sirenengang, sirenenzang
26 maart 2015        | Voortgang Sirenengang, sirenenzang


april 2015  |  Sirenengang, sirenenzang op 'sMelssleMs'>


24 mei 2015            | Sirenengang sirenenzang op Hackfort De objecten ontmanteld in afwachting voor revisie en opstelling in het voorjaar van 2016.

vrijdag 16 januari 2015

THELXEPEIA | zachte woorden | Pieter Bas Kempe

The Siren | John William Waterhouse |1900

Zachte woorden der heelmeesters doen stinken
haar priemende rots van rottend zeebanket:
man meurt bovenop muis, het zoetgevooisde
lied knaagt na in iegelijks aangevreten oor.